اندیکاسیون های پیوند موی ابرو

  • نداشتن ابرو به طور مادرزادی
  • تریکوتیلومانیا ( اختلال وسواسی اجباری پاتوژنیک )
  • بیماری های اتو ایمیون غیرفعال مانند آلوپسی آره آتا.
  • آلوپسی ناشی از عفونت: به عنوان مثال ناشی از تی بی یا جذام.
  • فقدان یا از دست دادن ابرو به دلیل پاک کردن تاتو با استفاده از لیزر یا اسید، یا به دلیل آسیب و جراحت هایی مثل سوختگی و زخم پاره شده یا اسکار ترمیم یافته ای که به صورت خطی قابل تشخیص روی ابرو وجود دارد که معمولاً ناشی از لیفتینگ پیشانی است.
  • پر پشت کردن ابروهای تنک
  • پرکاری تیروئید
  • نشانه ی ملکه  ( آن ANN ) که با هایپر تیروئیدی مرتبط است.

                               DSC_0485 rahimi-noshin-1391.04 (4)

                               DSC_0051 DSC_0504

                               DSC_0479 DSC_0299

                               DSC_0489 rahimi-noshin-1391.04 (9)

اگر چه تشخیص و درمان علت اصلی ریزش موی ابرو دارای اهمیت است، ولی تقریباً تمام بیماران بدون ابرو ویا آنهایی که ابروهای باریکی دارند، می توانند با انجام پیوند مو با موفقیت درمان شوند. استثناء مواردی هستند که مبتلا به بیماری های پوستی مانند لیکن پلان و آلوپسی آره آتا می باشند، در اینجا فرایند فعالی صورت می گیرد که ممکن است موهای پیوند شده را تحت تاثیر قرار دهد و باعث رشد ناچیز یا عدم رشد آنها شود.
ارسال شده در کاشت ابرو