برای دریافت اطلاعات پیوند مو پیرامون شرایط خود چه حرکتی کرده اید؟

ما می توانیم به شما بهترین و منطقی ترین راه پوشاندن طاسی تان توسط پیوند موی طبیعی را پیشنهاد کنیم. عقربه های ساعت طاسی تان را به عقب حرکت دهید.

ارسال شده در کاشت مو