مراقبت های بعد از عمل

بیمار با پانسمانی مرطوب کلینیک را ترک می کند و ۱۲ تا ۱۴ ساعت بعد پانسمان برداشته می شود. انتظار می رود که تا روز چهارم دلمه هائی روی ابرو مشاهده شود.موهای پیوند شده کوتاهند و اثر صورتی رنگ ملایمی روی پوست برجای می گذارند. مانند موهای پیوند شده روی سر، این موها نیز دچار ریزش خواهند شد و دوباره بعد از ۳ ماه رشد خواهند کرد.نتیجه نهائی عمل ۹ تا ۱۲ ماه بعد از عمل مشخص می گردد.

ارسال شده در کاشت ابرو