مقدمه

اگر چه در ابتدا پیوند مو برای درمان طاسی سر (اسکالپ) معرفی شد ولی از پیوند زدن نواحی دیگر صورت و بدن نیز نتایج رضایت بخشی حاصل شد. به جزء ناحیه سر (اسکالپ) که به طور معمول مورد تقاضای داوطلبان است، دیگر مناطق بدن مانند ابروها نیز جزء مناطقی اند که از لحاظ زیبایی هم برای مردان و هم برای زنان دارای اهمیت است. ابروها امتیاز زیبایی مهمی در چهره محسوب می شوند. برخی افراد از نداشتن ابرو ناراحت هستند. به این دلیل پیوند موی ابرو در مورد این افراد انجام می شود تا به ظاهر زیباتری دست یابند و اعتماد به نفسشان تقویت شود.

                           DSC_0036     DSC_0541

ارسال شده در کاشت ابرو