مقدمه

پیشرفت های چشمگیری که در جهان امروز در زمینه ی علم و صنعت و تکنولوژی بوجود آمده است، این امکان را به ما می دهد تا به برخی از آرزوهای به نظر دست نیافتنی خود دست پیدا کنیم و به گوشه ای از رویاهایمان جامه ی عمل بپوشانیم. پیشرفت در علم زیبایی و جراحی های پلاستیک از جمله دست آوردهایی است که این امکان را به برخی می دهد تا از نقص هایی که به چهره ی معمولشان آسیب رسانده اند،رهایی یابند و فکر و روحشان از بند چنین آزردگی آزاد شود.

DSC_0411

ارسال شده در کاشت مو