پیوند موی طبیعی بر روی بافت های آسیب دیده

                          wx (29)  wx (18)

انجام عمل پیوند موی طبیعی بر روی بافتهای آسیب دیده امکان پذیر می باشد. در اشخاص که دچار اسکار ( جای زخم ) ناشی از سوختگی، تصادفات و اعمال جراحی در سر و صورت شده اند و به دلیل اسکار این نواحی مو از دست داده اند می توان طی چند جلسه با کاشت موهای طبیعی ناحیه طاسی را پوشاند و به وضعیت طبیعی خود نزدیک شد. بدین ترتیب هم یک طاسی پوشانده خواهد شد وهم جراحت زخمدر زیر موها پنهان خواهد شد. بیشتر داوطلبان در این گروه، بیماران دچار سوختگی می باشند که موهای قسمتی از سر یا صورت مثل ابرو را از دست داده اند.

بدلیل خونرسانی ضعیف این نواحی تعداد اعمال جراحی به ازای تعداد گراف در مقایسه با یک بافت طبیعی بیشتر خواهد بود ولی بیمار هم از نظر زیبایی و هم از جنبه ی روانی از این عمل بهره خواهد برد.

                                       wx (15) 

            photo-other (2)  photo-other (3)

ارسال شده در کاشت مو