پیکر تراشی پیشرفته به روش لیپوماتیک چگونه انجام می شود

پس از لیپوماتیک ناحیه درمان شده به شدت با بانداژ بسته می شود تا مانع از خونریزی، تورم و درد شود. بسته به اینکه چه قسمت هایی از بدن تحت درمان قرار گیرد، ممکن است از بانداژهای مختلفی استفاده گردد. ممکن است لازم شود 3-4 هفته پس از درمان از بانداژ استفاده گردد. جای زخم و تورم حداقل طی 7 الی 10 روز پس از لیپوماتیک از بین می روند.

به دلیل اینکه ممکن است از جای زخم تا چند روز خون بیرون بیاید بهتر است آنتی بیوتیک مصرف کنید تا از عفونت های احتمالی جلوگیری گردد. در صورتی که قسمت بزرگ تری از بدن تحت درمان قرار گیرد نیاز به بازیابی بیشتری است و دوران مراقبت طولانی تری خواهد داشت.

عوارض جانبی پیکرتراشی به روش لیپوماتیک (عوارض لیپوماتیک)

زخم، سوزش، تورم و بی حسی دائمی در اطراف ناحیه تحت درمان

ممکن است در قسمت هایی که کانال مکش وارد شده کمی بریدگی و خراش ایجاد شود

کشیدگی یا خشک شدگی پوست پس از درمان.

تغییر رنگ موقت پوست

نامتقارن شدن سطح پوست قسمتی که درمان شده

از بین رفتن عصب و پوست. گرمای حاصل از عملیات لیپوماتیک ممکن است قسمتی از پوست و بافت بدن را بسوزاند و عصب آن قسمت را از بین ببرد.