چه کسانی از پیوند موی طبیعی سود می برند؟

پیوند موی طبیعی روشی است برای رهایی از مشکل طاسی یا کم مویی

گروه هایی که بیشترین سود را از عمل جراحی می برند، کسانی که بر اثر بیماری پوستی نواحی از سرو صورتشان طاس شده است. ( به شرط آنکه بیماری پوستی درمان شده باشد)

ارسال شده در کاشت مو