چه کسانی از پیوند موی طبیعی سود می برند؟

پیوند موی طبیعی روشی است برای رهایی از مشکل طاسی یا کم مویی.

گروه هایی که بیشترین سود را از عمل جراحی می برند: مردانی که از طاسی ارثی ( اندروژنیک ) رنج می برندو ناحیه اهدا کننده در پشت سرشان از تراکم کافی برخوردار باشد و یا در غیر این صورت حداقل در ناحیه قفسه سینه و کتف مودار باشند.

ارسال شده در کاشت مو